• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 2106620486 | Φ:2106020134

Ειδικά τεμάχια για πάνελ

Ειδικά τεμάχια για πάνελ

Υπάρχουν πολλά ειδικά τεμάχια- εξαρτήματα  για τα πάνελ  είτε για την κάλυψη της πολυουρεθάνης είτε για την αποφυγή εισροής υδάτων , τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις φωτογραφίες . Κάποια από τα ειδικά τεμάχια είναι προαιρετικά στην τοποθέτηση καθώς χρησιμοποιούνται για την καλύτεραη συντήρηση των πανέλων και κάποια υποχρεωτικά καθώς χωρίς αυτά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η κατασκευή .