• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 2106620486 | Φ:2106020134

Μεταλλικές-πλαστικές τάπες

Μεταλλικές – πλαστικές τάπες

Διαθέτουμε μεταλλικές και πλαστικές τάπες για τις περισσότερες διαστάσεις των στραντζαριστών ,  των κοιλοδοκών και των σωλήνων .