• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 2106620486 | Φ:2106020134

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

  • ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

About Project:

Μεταλλικές Κατασκευές | Υλοποίηση ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ

Posted on:

9 Φεβρουαρίου 2018

Client:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΗΝ ΠΑΛΛΗΝΗ