• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 2106620486 | Φ:2106020134

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ

About Project:

Μεταλλικές Κατασκευές | Υλοποίηση ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ

Posted on:

9 Φεβρουαρίου 2018

Client:

ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΤΟΝ ΓΕΡΑΚΑ