• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 2106620486 | Φ:2106020134

Στραντζαριστά

Στραντζαριστά μαύρα και γαλβανιζέ σε τετράγωνες και ορθογώνιες διατομές.

 

Τα στραντζαριστά ορθογώνιας ή  τετράγωνης διατομής  βρίσκουν εφαρμογή σε πολλές κατασκευές και υπάρχουν είτε σε μαύρα είτε σε γαλβανιζέ.

Το γαλβάνισμα προσφέρει αντοχή από την διάβρωση και συνίσταται ιδιαίτερα στους εξωτερικούς χώρους . Στον διπλανό πίνακα μπορείτε να βρείτε τις διαθέσιμες διαστάσεις , το πάχος καθώς και το μήκος τους. 

Ποιότητα

Τα στραντζαριστά απλού και ενισχυμένου τύπου μαύρα κατασκευάζονται από χαλυβδοταινία ψυχρής  έλασης DC01 κατά ΕΝ 10130.

Τα στραντζαριστά βαρέως τύπου κατασκευάζονται από χαλυβδοταινία θερμής έλασης S235JR κατά ΕΝ 10025 . Tέλος , όλα τα γαλβανιζέ στραντζαριστά κατασκευάζονται από λαμαρίνα DX51D+Z προγαλβανισμένη κατά ΕΝ 10346 ή ΕΝ10327 .