• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

Δοκοί

Δοκοί ( IPE , IPN , HEA , HEB , UPN )

Οι δοκοί βρίσκουν εφαρμογή  στα μεταλλικά κτίρια , σε μεταλλικά πατάρια , σε πέργολες και σε πολλές άλλες κατασκευαστικές εργασίες . Υπάρχουν 5 διαφορετικά είδη δοκών , ΗΕΑ , ΗΕΒ , IPE , IPN και UPN . Το μήκος της βέργας μπορεί να είναι 6m , 12m ή και 15 m . Στους διπλανούς πίνακες μπορείτε να δείτε αναλυτικότερα στοιχεία .

Ποιότητα | Δοκοί

Δοκοί θερμής έλασης ποιότητας S235JR κατά ΕΝ 10025 ( Rst37.2 κατά DIN17100 ) και S275JR κατά ΕΝ 10025 ( St44.2 κατά DIN17100 ) .