Ειδικά τεμάχια για πάνελ

Ειδικά τεμάχια για πάνελ

Υπάρχουν πολλά ειδικά τεμάχια- εξαρτήματα  για τα πάνελ . 

Χρησιμοποιούνται είτε για την κάλυψη της πολυουρεθάνης είτε για την αποφυγή εισροής υδάτων, τα οποία μπορείτε να δείτε αναλυτικά στις φωτογραφίες .

Κάποια από τα ειδικά τεμάχια είναι προαιρετικά στην τοποθέτηση καθώς χρησιμοποιούνται για την καλύτερη συντήρηση των πανέλ.

Κάποια άλλα όμως είναι υποχρεωτικά καθώς χωρίς αυτά δεν μπορεί να ολοκληρωθεί η κατασκευή .