Ευθύγραμμες Ράβδοι

Ευθύγραμμες ράβδοι

Διατίθενται βέργες με διάμετρο από Φ8 mm έως Φ32 mm σε μήκος 12 m και 14 m. Η εταιρεία μας διαθέτει προσωπικό που σας κόβει τις βέργες στο μήκος που θέλετε , χωρίς επιβάρυνση ρεταλιού.

Η εταιρεία διαθέτει μεγάλα αποθέματα σε στόκ σε όλες τις διαμέτρους καθώς αποτελεί μια από τις κορυφαίες εταιρείες στην διαμόρφωση οπλισμού σκυροδέματος στην Ελλάδα. 

Στον διπλανό πίνακα θα βρείτε τα θεωρητικά βάρη του σιδήρου για κάθε διάμετρο .

Ποιότητα | Ευθύγραμμες Ράβδοι

Συγκολλήσιμος χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος κατηγορίας B500C ,ελληνικής παραγωγής ,  θερμής έλασης , με νευρώσεις , ο οποίος παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ1421 .

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα του χάλυβα θα βρείτε στα τεχνικά θέματα .