• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

Γωνίες

Γωνίες μαύρες ή γαλβανιζέ 
Γωνίες μαύρες ή γαλβανιζέ 

Γωνίες μαύρες ή γαλβανιζέ  σε ισοσκελείς ή  ανισοσκελείς  διαστάσεις.

Υπάρχουν γωνίες ισοσκελείς ή ανισοσκελείς σε διαστάσεις που φαίνονται στους διπλανούς πίνακες . Το μήκος της βέργας είναι 6 m .

Ποιότητα

Ράβδοι θερμής έλασης γωνιακής διατομής , ποιότητας S235JRG2 κατά ΕΝ 10025  .

*Τα κιλά στις  γαλβανιζέ βέργες  υπολογίζονται  με μια προσαύξηση 5% επί των kg  των μαύρων  .