• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

Λαμαρίνες Μπετού

Λαμαρίνες μπετού ( Σύμμεικτα χαλυβδόφυλλα )

Οι λαμαρίνες μπετού βρίσκουν εφαρμογή κυρίως στις σύμμικτες κατασκευές , οι οποίες αποτελούν το μέλλον των κατασκευών. Πληροφορίες σχετικά με τα τεχνικά χαρακτηριστικά θα βρείτε στον διπλανό πίνακα.  Το μήκος των φύλλων μπορεί να προσαρμοστεί ανάλογα με την κατασκευή σας , και το ύψος των φύλλων που θα επιλέξετε  εξαρτάται από την ποσότητα του μπετόν που θα πέσει στην πλάκα. Τα φύλλα του DECK 50 ενδείκνυται για έως 10 πόντους μπετόν ενώ τα φύλλα του DECK 75 ενδείκνυνται για έως 15 πόντους μπετόν . 

Για άλλες διαστάσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας .

Ποιότητα

Τραπεζοειδές χαλυβδόφυλλο ειδικά σχεδιασμένο για σύμμεικτες πλάκες και μόνιμους μεταλλότυπους . Παράγεται σε ποιότητα χάλυβα S320GD με βάρος γαλβανίσματος  275 gr/m2 .