Μεταλλικές-πλαστικές τάπες

Μεταλλικές – πλαστικές τάπες

Διαθέτουμε μεταλλικές και πλαστικές τάπες για τις περισσότερες διαστάσεις των στραντζαριστών ,  των κοιλοδοκών και των σωλήνων .