• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

Μεταλλικές-πλαστικές τάπες

Μεταλλικές – πλαστικές τάπες

Διαθέτουμε μεταλλικές και πλαστικές τάπες για τις περισσότερες διαστάσεις των στραντζαριστών ,  των κοιλοδοκών και των σωλήνων .