• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

Πάσσαλοι

Κλωβοί πασσάλων οπλισμού

Μπορούμε να κατασκευάσουμε πασσάλους οπλισμού διαφόρων διαμέτρων  ανάλογα με το σχέδιο σας . Στείλτε μας το σχέδιο για να σας δώσουμε την οικονομική μας προσφορά .