Πάσσαλοι

Κλωβοί πασσάλων οπλισμού

Μπορούμε να κατασκευάσουμε πασσάλους οπλισμού διαφόρων διαμέτρων  ανάλογα με το σχέδιο σας . Στείλτε μας το σχέδιο για να σας δώσουμε την οικονομική μας προσφορά .