• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
 • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
 • ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

About Project:

Μεταλλικές Κατασκευές | Υλοποίηση μεταλλικής κατασκευής για ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ

Posted on:

8 Φεβρουαρίου 2018

Client:

ΠΟΛΥΟΡΟΦΟ ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΗΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ