• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

ΚΤΕΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ

  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ ΚΤΗΡΙΟ ΜΕ ΠΑΝΕΛ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

About Project:

Μεταλλικές Κατασκευές | Υλοποίηση μεταλλικής κατασκευής για την επιχείρηση ΚΤΕΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ.

Posted on:

6 Ιανουαρίου 2018

Client:

ΚΤΕΟ ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ