• ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ Α.Ε / ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΙΔΗΡΟΥ - ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
  • Τ: 210-6620486 - 210-6620485 – 2106620484

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ
  • ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ | ΠΡΟΪΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

About Project:

Μεταλλικές Κατασκευές | Υλοποίηση ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΥ ΚΛΩΒΟΥ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ

Posted on:

9 Φεβρουαρίου 2015

Client:

ΜΕΤΑΛΛΙΚΟΣ ΚΛΩΒΟΣ ΑΣΑΝΣΕΡ ΣΤΗΝ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ