Σενάζια

Σενάζια

Αποτελούνται από 4 μπετόβεργες Φ8 παράλληλες μεταξύ τους με μήκος 3 m και συνδετήρια τσέρκια Φ5-5,5 mm ανά 230 mm , τα οποία είναι συγκολλημένα μεταξύ τους .

Παράγονται σε διαστάσεις 7x8 , 7x14 , 7x17 και 7x22 και η ποιότητα του χάλυβα είναι B500C .