Υλικά Στερέωσης Πάνελ

ΚΑΛΥΠΤΡΑ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛ | ΠΡΟΙΟΝΤΑ-ΣΙΔΗΡΟΥ- ΧΑΛΥΒΑΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ | ΧΑΤΖΗΔΑΒΙΤΙΔΗΣ

Υλικά Στερέωσης Πάνελ

Για την στερέωση και υγρομόνωση των πάνελ χρησιμοποιούνται τρυπανόβιδες εάν πρόκειται να βιδωθεί σε σίδερο ή ξυλόβιδα εάν πρόκειται να βιδωθεί σε ξύλο, καλύπτρα μεταλλική στο χρώμα του πάνελ όπως βλέπετε και στη φωτογραφία και πλαστική λευκή ροδέλα για παραπάνω στεγανοποίηση .